SYARAT WARIS                                                                                             

 

  1. FC surat kematian
  2. FC surat nikah
  3. FC KTP & KK (suami + istri)
  4. FC KTP & KK, Akte kelahiran semua ahli waris anak-anaknya
  5. FC KTP 2 orang saksi (ketua RT & RW) 1 lembar
  6. FC pelunasan PBB tahun berjalan
  7. Semua berkas di copy rangkap 3